Södermanlandsbataljonen

Södermanlandsbataljonen kallas även 27:e hemvärnsbataljonen och är hemmahörande i Södermanland med länet som främsta rekryteringsområde. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen och är traditionsbärare för Södermanlands regemente P 10. Bataljonen har Strängnäs som sin hemvist.

27. Hvbat / Södermanlandsbataljonen har ordergivning i en strömlös byggnad.
27. Hvbat / Södermanlandsbataljonen har ordergivning i en strömlös byggnad.
En hemvärnspluton i Nyköping har ordergivning i en strömlös byggnad. Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten
27. Hvbat / Södermanlandsbataljonen
Södermanlandsbataljonen understödjer polisen i sökandet efter en försvunnen person. Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten
27. Hvbat / Södermanlandsbataljonen
Insats vid branden i Västmanland. Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten
27. Hvbat / Södermanlandsbatljonen
Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten

Bataljonen övas i terräng som bjuder på nya utmaningar för den enskilde soldaten likväl som för befäl. Förutom krigsförbandsövningen (KFÖ) erbjuder bataljonen och förbandsenheterna däri en omfattande hemortsutbildning. Alla hemortsutbildningar under året är riktade mot att vässa kunskaperna inför årets KFÖ.

Förbandets höga beredskap prövas kontinuerligt då det ofta sätts in när Försvarsmakten ger stöd till samhället vid exempelvis skogsbränder, översvämningar och eftersök av försvunna personer. Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller förutom en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton samt en flyggrupp.

Bataljonen administreras av Södermanlandsgruppen som ingår i Mellersta militärregionen och har sina expeditions-, förläggnings- och utbildningslokaler i Svältenlägret, Strängnäs. Dess viktigaste uppgifter är att genomföra utbildning av bataljonen och stödja ungdomsverksamhet samt de frivilliga försvarsorganisationerna. Därutöver skall den också genomföra totalförsvarssamverkan och stödja säkerhetstjänsten inom Södermanland.

Kontakt

Telefon: 0171-15 70 00

E-post: mrm-slg@mil.se

Adress: Södermanlandsgruppen, 645 35 Strängnäs

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 100
Så har vi räknat