Norra Smålandsbataljonen

Norra Smålandsbataljonens, 33:e hemvärnsbataljons område omfattar Jönköpings län, majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Södra militärregionen.

Delar ur 33. hemvärnsbataljon vid Rikshemvärnschefens insatsövning.
Delar ur 33. hemvärnsbataljon vid Rikshemvärnschefens insatsövning.
Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Till bataljonen hör en pionjärpluton, den första av de fyra befintliga som sattes upp. Plutonen kan genomföra en rad olika former av fältarbeten, bland annat minspaning, befästningsarbeten, sprängning, och byggande av förbindelser med krigsbro. Bataljonen har även en flyggrupp som med hjälp av mindre flygplan ger bataljonen ovärderliga underrättelser via observationer från luften. Flyggruppen kan också göra snabba transporter av personal och viktig materiel.

Förbandet har två tillhörande musikkårer och dess viktigaste uppgifter är statsceremoniell verksamhet så som att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm.

Bataljonen administreras och utbildas av Norra Smålandsgruppen som är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Eksjö garnison. Chefen för Norra Smålandsgruppen är direkt underställd chefen för Södra militärregionen. Norra Smålandsgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda och administrera hemvärnsförbanden i Jönköpings län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Kontakt
Telefon: 0381-180 00

E-post: nsg-alla@mil.se

Adress: Box 1002, 575 28 Eksjö
Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat