Första livgrenadjärbataljonen

Första livgrenadjärbataljonen kallas även 30:e hemvärnsbataljonen. Bataljonens område omfattar Östergötlands län och majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Förbandet är traditionsbärare för Livgrenadjärregementet.

Två soldater, knästående i skogen.
Två soldater, knästående i skogen.
Hemvärnssoldater under övning. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
Hemvärnssoldater under ordergivning.
Hemvärnssoldater under ordergivning. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Bataljonen verkar i kommunerna Linköping, Åtvidaberg, Mjölby, Motala, Vadstena, Boxholm, Ödeshög, Kinda och Ydre.

Bataljonens uppgifter spänner över hela orosskalan från stöd till det civila samhället och svåra påfrestningar vid kris till militärt angrepp och krig. När bataljonen gör insatser svarar den själv för sin ledning, matförsörjning och sjukvård samt för samband och transporter. Bataljonen utgör en snabb och viktig resurs för samhället vid kris. 

Inom bataljonen utbildas även ett underrättelsekompani vars huvuduppgifter är att ytövervaka stora områden som innefattar även städer och byar. Det kan ske från dolda fasta observationsplatser såväl som genom rörlig spaning.

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonstab med ledningspluton, två stycken bevakningskompanier, tre insatskompanier. Dessutom utbildas ett underrättelsekompani inom ramen för bataljonens övningar.

Bataljonen administreras och utbildas av Livgrenadjärgruppen som är samgrupperad med övriga militära verksamhet på Helikopterflottiljen. Chefen för Livgrenadjärgruppen är direkt underställd chefen för Södra militärregionen. Livgrenadjärgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda och administrera hemvärnsförbanden i Östergötlands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Kontakt

Telefon: 013-28 30 80

E-post: mrs-lvg@mil.se

Adress: Helikopterflottiljen/Livgrenadjärgruppen, 591 98 Linköping

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat