Attundalandsbataljonen

Attundalandsbataljonen, eller 23:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, är hemmahörande i norra delarna av Stockholm. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

Fyra soldater grupperade längs en vägg.
Fyra soldater grupperade längs en vägg.
Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Bataljonens uppgifter är att i fredstid kunna bevaka och/eller skydda eget förbands verksamhet enligt eget behov, Försvarsmaktens objekt och verksamhet. Förbandet ska även kunna ingripa enligt IKFN.

Förbandet ska med befintliga förmågor och resurser kunna bistå det övriga samhället och andra myndigheter samt kunna utföra ytövervakning och medverka i incidentberedskap.

När Stockholms hemvärn gör insatser svarar Hemvärnet själva för sin ledning, matförsörjning och sjukvård samt för samband och transporter. Hemvärnet i Stockholm utgör en snabb och viktig resurs för samhället vid kris. Bataljonen är en del av Hemvärnet.

Bataljonen administreras av Livgardesgruppen som ingår i Mellersta militärregionen och ligger i Kungsängen. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Stockholm, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området.

Kontakt

Telefon: 08-584 540 00

E-post: mrm-lgg@mil.se

Adress: Livgardet, 196 85 Kungsängen

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat