Hallandsgruppen

Hallandsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Hallandsbataljonen samt stödja frivilligorganisationerna i området.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat