Hallandsgruppen

Hallandsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Hallandsbataljonen samt stödja frivilligorganisationerna i området.

Kontakt

Telefon: 035 - 266 20 00

E-post: mrv-hag@mil.se

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat