Värmlandsbataljonen

Värmlandsbataljonen kallas även 19:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Värmland med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Västra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Värmlands regemente I 22, I 2.

Soldat som vaktar fartyg.
Soldat som vaktar fartyg.
Skyddsvakt från Värmlandsbataljonen vid HMS Karlstads besök i Karlstad. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Bataljonens egentliga uppgift är väpnad strid. Man upprätthåller grundberedskap med utbildning för att lösa sina uppgifter. Vilka är att hävda vårt territorium, säkra och bevaka olika objekt samt möta väpnat angrepp. Man ska vidare skydda samhällets infrastruktur mot sabotage under fred, kris och krig.

Bataljonen skall också kunna lämna stöd till det civila samhället och samverka med polis och räddningstjänst vid kriser och svåra påfrestningar som olyckor, naturkatastrofer, skogsbränder och vid eftersök. Bataljonen är en del av Hemvärnet.

Förbandet innehåller en bataljonstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier, två hemvärnsbevakningskompanier samt en flyggrupp.

Bataljonen administreras av Örebro-Värmlandsgruppen en utbildningsgrupp underställd chefen för Västra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Örebro och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Örebro och Värmlands län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Kontakt

Telefon: 019-39 51 00

E-post: mrv-ovg@mil.se

Adress: Box 2000, 700 02 Örebro

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat