Göteborgs norra bataljon

Göteborgs norra bataljon, även kallad 42:a hemvärnsbataljon, är hemmahörande i norra delarna av Göteborg. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Göteborg 20071020
Rikshemvärnschefens insatsövnig  i Göteborg Insatsövningen, är en samordnad nordisk insats, med ett hemvärnsinsatskompani bestående av stab(insatskompaniledning) från Elfsborgsgruppen och insatsplutoner från Norge(1) och Danmark(1) samt en från vardera Norrbottensgruppen, Livgrenadjärgruppen, Skaraborgsgruppen och Elfsborgsgruppen. Totalt ca 300 soldater och befäl.
Foto: Johan Lundahl, Combat Camera
Göteborg 20071020
Rikshemvärnschefens insatsövnig  i Göteborg Insatsövningen, är en samordnad nordisk insats, med ett hemvärnsinsatskompani bestående av stab(insatskompaniledning) från Elfsborgsgruppen och insatsplutoner från Norge(1) och Danmark(1) samt en från vardera Norrbottensgruppen, Livgrenadjärgruppen, Skaraborgsgruppen och Elfsborgsgruppen. Totalt ca 300 soldater och befäl.
Foto: Johan Lundahl, Combat Camera
Hemvärnet övar i centrala Göteborg. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Förbandet har en betydelsefull roll genom sin närvaro över ytan och med flera förband, samt är en viktig militär resurs i händelse av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. I likhet med det övriga krigsförband är det förmågan till väpnad strid som är det som utgör grunden för att upprätthålla och utveckla förbandet.

Bataljonen har en god förmåga att stödja samhällets krishantering såväl i fred som vid kris och krig. Hemvärnsförbanden är en viktig aktör avseende samhällets krishantering.

Bataljonen har hög beredskap och uthållighet samt skall kunna verka med huvuddelen inom ett dygn samt med mindre delar inom några timmar.

Utbildningen bedrivs under hela året, ofta på kvällar och helger. De viktigaste övningarna utgörs av KFÖ (krigsförbandsövning), SÖF (särskild övning förband) och SÖB (särskild övning befäl). Utbildningen omfattar baskravsskjutning, kompletterande utbildningar, introduktions- och skyddsvaktsutbildning, övningar i grupp till bataljons ram samt ungdomsutbildning. Övningstypen varierar från stabstjänst till stridsövningar, både med skarp och lös ammunition samt övningar med räddningstjänst med flera. för stöd till samhället.

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier, ett bevakningskompani, samt en CBRN-pluton.

Bataljonen administreras av Elfsborgsgruppen som ingår i Västra militärregionen och finns på Käringberget i Göteborg. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Göteborg, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området. Elfsborgsgruppen är ansvarigt för salutskjutning på Göteborgs salutstation belägen vid Skansen Lejonet.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat