Göteborgs norra bataljon

Göteborgs norra bataljon, även kallad 42:a hemvärnsbataljon, har uppgifter i norra delarna av Göteborg. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Göteborg 20071020
Rikshemvärnschefens insatsövnig  i Göteborg Insatsövningen, är en samordnad nordisk insats, med ett hemvärnsinsatskompani bestående av stab(insatskompaniledning) från Elfsborgsgruppen och insatsplutoner från Norge(1) och Danmark(1) samt en från vardera Norrbottensgruppen, Livgrenadjärgruppen, Skaraborgsgruppen och Elfsborgsgruppen. Totalt ca 300 soldater och befäl.
Foto: Johan Lundahl, Combat Camera
Göteborg 20071020
Rikshemvärnschefens insatsövnig  i Göteborg Insatsövningen, är en samordnad nordisk insats, med ett hemvärnsinsatskompani bestående av stab(insatskompaniledning) från Elfsborgsgruppen och insatsplutoner från Norge(1) och Danmark(1) samt en från vardera Norrbottensgruppen, Livgrenadjärgruppen, Skaraborgsgruppen och Elfsborgsgruppen. Totalt ca 300 soldater och befäl.
Foto: Johan Lundahl, Combat Camera
Hemvärnet övar i centrala Göteborg. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Bataljonen är ett modernt krigsförband med uppgifterna skydda, bevaka och ytövervaka. Bataljonen skall även stödja samhället vid kris. Uppgifterna innebär att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Bataljonen innehåller förutom en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier, ett bevakningskompani samt en CBRN-pluton och är grupperad vid Landvetter.

Utbildning bedrivs under hela året där de viktigaste övningarna utgörs av KFÖ (krigsförbandsövning), SÖF (särskild övning förband) och SÖB (särskild övning befäl). Utbildningen omfattar baskravsskjutning, kompletterande utbildningar och introduktions- och skyddsvaktsutbildning. Övningstypen varierar från stabstjänst till stridsövningar, både med skarp- och lös ammunition.

Kontaktuppgifter
E-post: elfsborgsgruppen@mil.se
Adress: Box 5155, 426 05 Västra Frölunda

 

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat