Södertörnsgruppen

Södertörnsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla två hemvärnsbataljoner. Södertörnsgruppen är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Haninge garnison.

Södertörnsgruppens viktigaste uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i östra delen av Stockholms och Uppsala län längs kusten från Nynäshamn till Öregrund. Södertörnsgruppen ska även stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället. Chefen för Södertörnsgruppen är direkt underställd chefen för Mellersta militärregionen.

I Södertörnsgruppen ingår 28:e hemvärnsbataljonen (Roslagsbataljonen) och 29:e hemvärnsbataljonen (Södertörnsbataljonen). 

28:e hemvärnsbataljonen är en bataljon med kustnära uppgifter och är utrustad med båtar organiserade i en båtpluton. 29:e hemvärnsbataljonen är en bataljon med marina uppgifter och har ett båtkompani utrustat med bland annat stridsbåt 90 H.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat