Fältjägarbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Jämtlands län och representerar länets samtliga kommuner. Fältjägarbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Fältjägarregementet I 5.

Soldat på Hemvärnets tremånadersutbildning i Östersund, skjutövning med AK-4
Soldat på Hemvärnets tremånadersutbildning i Östersund, skjutövning med AK-4
Foto: Anders Sjöden/Försvarsmakten

Fältjägarbataljonen är en del av Hemvärnet och kallas även för 14:e hemvärnsbataljon.

Bataljonen består av en stab med ledningspluton, tre insatskompanier, ett bevakningskompani samt ett underrättelsekompani. Det ingår dessutom en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo) och en musikkår.

Bataljonens uppgifter är att i fredstid bevaka och skydda Försvarsmaktens objekt och verksamheter, ingripa enligt IKFN (ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet), utföra ytövervakning och medverka i incidentberedskap samt bistå samhället och övriga myndigheter.

Bataljonen administreras av Fältjägargruppen som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen.

Kontakt

Telefon: 063 - 55 90 00

E-post: mrn-faltjagargruppen@mil.se

Adress: Norrbottens regemente/Fältjägargruppen, 831 85 Östersund

 

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat