Skaraborgsgruppen

Skaraborgsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Kåkind- och Kinnebataljonen samt stödja frivilligorganisationerna i Skaraborg.

Kontakt
Telefon: 0500-46 50 00

E-post: mrv-skg@mil.se

Adress: Box 604, 541 29 Skövde
Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat