Skaraborgsgruppen

Skaraborgsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Kåkind- och Kinnebataljonen samt stödja frivilligorganisationerna i Skaraborg.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat