Skaraborgsgruppen

Skaraborgsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Kåkind- och Kinnebataljonen samt stödja frivilligorganisationerna i Skaraborg.

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. Hemvärnsbataljoner har till uppgift att verka över hela konfliktskalan, från stöd till samhället, svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig.

Läs mer om Hemvärnet

Om du vill engagera dig i Hemvärnet är du välkommen att söka på https://mitt.forsvarsmakten.se/registrera/hemvarnet för att ta dig vidare.

Kontaktuppgifter
E-post: mrv-skg@mil.se
Telefon: 0500-46 50 00
Adress: Box 604, 541 29 Skövde

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat