Bohusbataljonen

40:e hemvärnsbataljonen, som även kallas Bohusbataljonen, har Bohuslän och Dalslands område som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Soldater på huk i granskog.
Soldater på huk i granskog.
Hemvärnssoldater under övning. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Uppgifterna för bataljonen är nationella och innefattar i huvudsak skydd och bevakning av viktiga militär och samhällskritisk infrastruktur, vilket bataljonen ska kunna genomföra i såväl fred, kris som krig. Förbandet har förmåga att öva och verka även i skärgårdsmiljö.

En typ av insats som bataljonen ständigt står i beredskap för, är att lösa stöd till samhället.

Bataljonen innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, ett bevakningskompani, tre stycken insatskompanier, en båtpluton samt en flyggrupp och en musikkår.

Bataljonen administreras av Bohus-Dalsgruppen, en utbildningsgrupp som är underställd chefen för Västra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Skredsvik och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Bohuslän och Dalslands område samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat