Bohusbataljonen

Bohusbataljonen, som även kallas 40:e hemvärnsbataljonen, är hemmahörande i Vänersborg. Bataljonen har Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och Dalslands område som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Västra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Bohusläns regemente.

Soldater på huk i granskog.
Soldater på huk i granskog.
Hemvärnssoldater under övning. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Uppgifterna för bataljonen är endast nationella och innefattar i huvudsak skydd och bevakning av viktiga objekt och samhällskritisk infrastruktur, vilket bataljonen ska kunna genomföra i såväl fred, kris som krig. Förbandet har förmåga att öva och verka även i skärgårdsmiljö inom Bohuslän.

En typ av insats som bataljonen ständigt står i beredskap att lösa är stöd till samhället. När räddningstjänstens och polisens ordinarie resurser inte räcker till tar de ofta hjälp av Hemvärnet.

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken bevakningskompanier, två stycken insatskompanier, en båtpluton samt en flyggrupp och en musikkår.

Bataljonen administreras av Bohus-Dalgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Västra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Skredsvik och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och Dalslands område samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat