Telgehusbataljonen

Telgehusbataljonen kallas även 25:e hemvärnsbataljonen och är hemmahörande i Södertälje med kranskommuner, detta är även förbandets huvudsakliga upptagningsområde. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

Hemvärnssoldater från Huddinge hemvärn övar  strid i bebyggelse.
Hemvärnssoldater från Huddinge hemvärn övar  strid i bebyggelse.
Foto: Roger Argenius/Försvarsmakten

Bataljonen verkar i södra delen av Stockholms län, dock med en beredskap att genomföra förflyttning och lösa uppgifter främst inom länet, där det krävs.

Bataljonens uppgifter spänner över hela orosskalan från stöd till det civila samhället och svåra påfrestningar vid kris till militärt angrepp och krig. När bataljonen gör insatser svarar den själv för sin ledning, matförsörjning och sjukvård samt för samband och transporter. Bataljonen utgör en snabb och viktig resurs för samhället vid kris.

Bataljonen är en del av Hemvärnet.

Bataljonen administreras Livgardesgruppen som ingår i Mellersta militärregionen och finns i Kungsängen. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Stockholm, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området.

Kontakt

Telefon: 08 - 584 540 00

E-post: mrm-lgg@mil.se

Adress: Livgardet, 196 85 Kungsängen

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat