Fältjägargruppen

Fältjägargruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Fältjägarbataljonen och att stödja frivilligorganisationerna i Jämtland.

Kontakt

Telefon: 063 - 55 90 00

E-post: mrn-faltjagargruppen@mil.se

Adress: Norra Militärregionen/Fältjägargruppen 832 56 Östersund 

 

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 21 500
Så har vi räknat