Gävleborgsgruppen

Gävleborgsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla en hemvärnsbataljon samt att stödja frivilligorganisationerna i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

GÄVLE 20130525

Krigsförbandsövning med Hemvärnets Bravo pluton ur 182:a insatskompaniet, Gävleborgsbataljon.
Hemvärnet är en svensk organisation som utgör huvuddelen av Försvarsmaktens nationella skyddsstyrkor sedan de tidigare territorialförsvarsförbanden lades ner under 1990-talet. Hemvärnets ska kunna skydda, bevaka och ytövervaka samt stödja samhället vid svåra påfrestningar, vid exempelvis naturkatastrofer. Hemvärnet övar årligen sina stridsuppgifter och upprätthåller redan i fredstid en mycket hög beredskap.

Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten
GÄVLE 20130525

Krigsförbandsövning med Hemvärnets Bravo pluton ur 182:a insatskompaniet, Gävleborgsbataljon.
Hemvärnet är en svensk organisation som utgör huvuddelen av Försvarsmaktens nationella skyddsstyrkor sedan de tidigare territorialförsvarsförbanden lades ner under 1990-talet. Hemvärnets ska kunna skydda, bevaka och ytövervaka samt stödja samhället vid svåra påfrestningar, vid exempelvis naturkatastrofer. Hemvärnet övar årligen sina stridsuppgifter och upprätthåller redan i fredstid en mycket hög beredskap.

Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten
Gävleborgsgruppen stödjer 18:e hemvärnsbataljonen med planering, utbildning, administration och logistikhantering och ger även visst stöd till frivilligutbildning och ungdomsverksamhet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

18:e hemvärnsbataljonens uppgift är att skydda och bevaka betydelsefull infrastruktur och viktiga skyddsobjekt inom länet. Dessutom ska bataljonen vara beredd att underställa enheter för lösande av uppgifter utanför länets gränser.

Gävleborgsgruppen stödjer 18:e hemvärnsbataljonen med planering, utbildning, administration och logistikhantering och ger även visst stöd till frivilligutbildning och ungdomsverksamhet samt bidrar med instruktörer vid övningar. Chefen för Gävleborgsgruppen är underställd chefen för Mellersta militärregionen.

Gävleborgsgruppen genomför årligen särskild övning befäl (SÖB), krigsförbandsövning (KFÖ), särskild övning förband (SÖF), och kompletterande utbildning (KU) med Gävleborgsbataljonen.

Ledningsträningsövning (LTÖ) genomförs med bataljonsstaben vartannat år. Dessutom genomförs en omfattande kursverksamhet med introduktions-, skyddsvakts-, och funktionskurser samt kurser i syfte att kompetensutveckla hemvärnsbefälen i olika nivåer.

För att tillgodose bataljonens behov av personalförsörjning genomförs även rekrytering till och genomförande av grundläggande militär utbildning (GMU).

Gävleborgsgruppen är Försvarsmaktens främste företrädare i Gävleborgs län.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat