Gävleborgsgruppen

Gävleborgsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla en hemvärnsbataljon samt att stödja frivilligorganisationerna i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Soldater i skogen.
Soldater i skogen.
Gävleborgsgruppen stödjer 18:e hemvärnsbataljonen med planering, utbildning, administration och logistikhantering och ger även visst stöd till frivilligutbildning och ungdomsverksamhet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

18:e hemvärnsbataljonens uppgift är att skydda och bevaka betydelsefull infrastruktur och viktiga skyddsobjekt inom länet. Dessutom ska bataljonen vara beredd att underställa enheter för lösande av uppgifter utanför länets gränser.

Gävleborgsgruppen stödjer 18:e hemvärnsbataljonen med planering, utbildning, administration och logistikhantering och ger även visst stöd till frivilligutbildning och ungdomsverksamhet samt bidrar med instruktörer vid övningar. Chefen för Gävleborgsgruppen är underställd chefen för Mellersta militärregionen.

Gävleborgsgruppen genomför årligen särskild övning befäl (SÖB), krigsförbandsövning (KFÖ), särskild övning förband (SÖF), och kompletterande utbildning (KU) med Gävleborgsbataljonen.

Ledningsträningsövning (LTÖ) genomförs med bataljonsstaben vartannat år. Dessutom genomförs en omfattande kursverksamhet med introduktions-, skyddsvakts-, och funktionskurser samt kurser i syfte att kompetensutveckla hemvärnsbefälen i olika nivåer.

För att tillgodose bataljonens behov av personalförsörjning genomförs även rekrytering till och genomförande av grundläggande militär utbildning (GMU).

Gävleborgsgruppen är Försvarsmaktens främste företrädare i Gävleborgs län.

Kontakt

Telefon: 010 - 823 69 00

E-post: gavleborgsgruppen@mil.se

Adress: Box 614, 801 26 Gävle

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat