Bohusdalgruppen

Bohusdalgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Bohusbataljonen samt stödja frivilligorganisationerna inom Bohuslän.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 21 500
Så har vi räknat