Bohusdalgruppen

Bohusdalgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Bohusbataljonen samt stödja frivilligorganisationerna inom Bohuslän.

Bohus-Dalsgruppen är en MR-grupp inom Militärregion Väst som ansvarar för 40. hemvärnsbataljon. Bohusdalsgruppen är förlagt vid Skredsvik strax intill Gullmarsfjorden.

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. Hemvärnsbataljonen i Bohus-Dalssområdet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan, från stöd till samhället, svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig.

Läs mer om Hemvärnet
Om du vill engagera dig i Hemvärnet är du välkommen att söka för att ta dig vidare.

Kontaktuppgifter
E-post: mrv-bdg@mil.se
Tel växel: 08-584 540 00
 

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat