Norra Smålandsgruppen

Norra Smålandsgruppen uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Norra Smålandsbataljonen samt stödja frivilligorganisationerna inom Jönköpings län.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat