Elfsborgsgruppen

Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner i Göteborgs- och Sjuhäradsområdet samt stödja verksamhet vid de frivilliga försvarsorganisationerna.

Elfsborgsgruppen ansvarar för ca. 2200 hemvärnssoldater som är organiserade i fyra hemvärnsbataljoner: 41:e hemvärnsbataljonen, 42:e hemvärnsbataljonen, 43:e marina hemvärnsbataljonen och 44. hemvärnsbataljonen i vilka ingår funktionsförbanden båtkompani, underrättelsekompani, CBRN-pluton, granatkastarpluton samt två musikkårer.

Elfsborgsgruppen genomför årligen särskild övning befäl (SÖB, krigsförbandsövning (KFÖ), särskild övning förband (SÖF) och kompletterande utbildning (KU) för respektive hemvärnsbataljon. Elfsborgsgruppen är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Göteborgs Garnison. Chefen för Elfsborgsgruppen är underställd chefen för Västra militärregionen.

Kontaktuppgifter
E-post: elfsborgsgruppen@mil.se
Adress: Box 5155, 426 05 Västra Frölunda

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 21 500
Så har vi räknat