Elfsborgsgruppen

Utbildningsgruppen ansvarar att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner i Göteborgs- och Sjuhäradsområdet samt stödja verksamhet vid de frivilliga försvarsorganisationerna i området.

Kontakt

Telefon: 031 - 69 25 59

E-post: elfsborgsgruppen@mil.se

Adress: Box 5155, 426 05 Västra Frölunda

 

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat