Örebro- och Värmlandsgruppen

Örebro- och värmlandsgruppen har till uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Sannaheds- och Värmlandsbataljonen samt att stödja frivilligorganisationerna i området.

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. Hemvärnsbataljonen i Bohus-Dalssområdet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan, från stöd till samhället, svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig.

Om du vill engagera dig i Hemvärnet är du välkommen att söka på https://mitt.forsvarsmakten.se/registrera/hemvarnet för att ta dig vidare.

Kontaktuppgifter
E-post: mrv-ovg@mil.se
Telefon: Växel 08-584 540 00
Adress: Argongatan 40, Box 2000

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat