Örebro- och Värmlandsgruppen

Örebro- och värmlandsgruppen har till uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Sannaheds- och Värmlandsbataljonen samt att stödja frivilligorganisationerna i området.

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat