Dalregementsgruppen

Dalregementsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla hemvärnsbataljonen 17:e hemvärnsbataljonen (Dalabataljonen) samt stödja frivilligorganisationerna inom Dalarnas län.

Två hemvärnssoldater tränar skytte i slutet av sommaren. I Bakgrunden syns ett befäl.
Två hemvärnssoldater tränar skytte i slutet av sommaren. I Bakgrunden syns ett befäl.
Dalabataljonen ska bland annat skydda och bevaka betydelsefull infrastruktur och viktiga skyddsobjekt inom länet. Foto: Försvarsmakten

Bataljonens uppgift är att skydda och bevaka betydelsefull infrastruktur och viktiga skyddsobjekt inom länet. Dessutom ska bataljonen vara beredd att underställa enheter för lösande av uppgifter utanför länets gränser.

Dalregementsgruppen stödjer dalabataljonen med planering, utbildning, administration och logistikhantering samt ger visst stöd till frivilligutbildning och ungdomsverksamhet samt bidrar med instruktörer vid övningar. Chefen för Dalregementsgruppen är underställd chefen för Mellersta militärregionen.

Dalregementsgruppen genomför årligen särskild övning befäl (SÖB), krigsförbandsövning (KFÖ), särskild övning förband (SÖF) och kompletterande utbildning (KU).

Ledningsträningsövning (LTÖ) genomförs med bataljonsstaberna vartannat år. Dessutom genomförs en omfattande kursverksamhet med introduktions-, skyddsvakts-, och funktionskurser samt kurser i syfte att kompetensutveckla hemvärnsbefälen i olika nivåer.För att tillgodose bataljonernas behov av personalförsörjning genomförs även rekrytering till och genomförande av grundläggande utbildning (GU).

Dalregementsgruppen är Försvarsmaktens främsta företrädare i Dalarnas län.

Kontakt

E-post: mrm-drg@mil.se

Adress: Soldatvägen 9, 791 40, Falun

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat