Göteborgs skärgårds bataljon

Göteborgs skärgårds bataljon, kallas även 43:e hemvärnsbataljon, är främst inriktad mot att verka i Göteborgs hamn, farled och skärgård men skall också kunna lösa uppgifter på andra platser längs kusten. Med snabbgående stridsbåtar och terränggående fordon kan vi verka i gränslandet mellan land och hav. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Soldater som går på rad i skärgårdsmiljö.
Soldater som går på rad i skärgårdsmiljö.
Övning i Göteborgs skärgård. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Skärgårdsbataljonen är ett modernt krigsförband med uppgifterna skydda, bevaka och ytövervaka i en marin miljö. Bataljonen skall även stödja samhället vid kris. Uppgifterna innebär att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. I händelse av kris eller krig skall bataljonen kunna skydda samhällsviktiga skyddsobjekt inom ramen för Skyddslagen och övar därför ibland tillsammans med civila myndigheter.

Bataljonen skall ytterst kunna användas i händelse av krig och då med kort varsel säkerställa att en fiende inte stör verksamheter och anläggningar som är avgörande för samhällets funktion. Bataljonen skall också möjliggöra mobilisering av Försvarsmaktens övriga förband. Skydd av hamn och farled är en prioriterad uppgift i händelse av kris eller krig.

Vi övar flera gånger om året, främst i skärgården men kan också öva på andra platser, beroende på syftet. Eftersom vi ska kunna verka i marin infrastruktur måste vi behärska strid i hamn- och industrimiljö förutom de marina uppgifter som skall lösas i skärgården. De sjögående delarna av bataljonen möjliggör rörelse mellan öar och hamnar men används också för eskort av fartyg eller patrullering. Bataljonen består av två insatskompanier, ett bevakningskompani, ett båtkompani och en hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Elfsborgsgruppen som är en del av Västra militärregionen och finns i Göteborgs garnison på Käringberget. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Göteborg, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området. Elfsborgsgruppen är ansvarigt för salutskjutning på Göteborgs salutstation belägen vid Skansen Lejonet.

Kontakt

Telefon: 031 - 69 25 59

E-post: elfsborgsgruppen@mil.se

Adress: Box 5155, 426 05 Västra Frölunda

 

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat