Upplandsbataljonen

Upplandsbataljonen eller 21:e hemvärnsbataljon har Uppsala som sin hemvist. Bataljonens personal rekryteras främst från Uppsala, Knivsta, Tierp, Östhammar och Älvkarleby. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Upplands regemente.

I bataljonen ingår fyra hemvärnskompanier och en musikkår. Kompanierna är uppbyggda utifrån den uppgift de är tänkta att lösa och tilldelas de resurser som krävs för att upprätthålla en god förmåga att lösa sin uppgift.

I kompanierna ingår 100-200 hemvärnssoldater, indelade i två till fyra plutoner samt stab och trosstropp. Som hemvärnssoldat i bataljonen genomför man minst en övning per år på fyra dagar. Utbildningen i Hemvärnet inriktas främst mot bevakning av skyddsobjekt, men även uppgifter som försvar och eskort finns.

En hemvärnssoldat får utbildning på olika vapen men även sjukvård, samband, ledarskap och en hel del stridsteknik.

Bataljonen stödjer även en aktiv ungdomsverksamhet tillsammans med Försvarsutbildarna i Uppland.

Bataljonen som är en del av Hemvärnet innehåller en bataljonstab med ledningspluton, två stycken insatskompanier, ett bevakningskompani, ett underrättelsekompani samt en hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Upplands- och Västmanlandsgruppen som ingår i Mellersta militärregionen och grupperar i Enköping. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Uppsala- och Västmanlands län, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området.

Kontakt

Telefon: 0171-15 70 00

E-post: mrm-uvg@mil.se

Adress: LedR/Upplands- och Västmanlandsgruppen, 749 81 Enköping

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat