Norrbottensgruppen

Norrbottensgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Norrbottensbataljonen och att stödja frivilligorganisationerna i Norrbotten.

Kontakt

Telefon: 0921 - 34 80 00

E-post: mrn-norrbottensgruppen@mil.se

Adress: I 19/Norrbottensgruppen, 961 05 Boden

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat