Kinnebataljonen

38:e hemvärnsbataljonen eller Kinnebataljonen som den också kallas, är hemmahörande i västra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Soldat skjuter pansarskott.
Soldat skjuter pansarskott.
Hemvärnssoldat under övning. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Bataljonen huvuduppgift är att genomföra väpnad strid, ytövervaka och hävda Sveriges territoriella integritet främst inom Skaraborgs län. Bataljonen kan lösa uppgifter mer rörligt med två insatskompanierna och mer stationärt med bevakningskompaniet. Till bataljonen hör även en trafikpluton vars uppgift är att genomföra trafikdirigering. När trafiksoldaten agerar gör soldaten det med samma befogenhet som en polisman.

En typ av insats som bataljonen ständigt står i beredskap att lösa är stöd till samhället. När räddningstjänstens och polisens ordinarie resurser inte räcker till tar de ofta hjälp av Hemvärnet.

Bataljonen innehåller förutom en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken insatskompanier, ett bevakningskompani och en trafikpluton. Fristående från bataljonen finns även en hemvärnsledningspluton till Militärregionstab Väst.

Bataljonen administreras av Skaraborgsgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Västra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Skövde och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet, stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna Skaraborgs län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Kontakt
Telefon: 0500-46 50 00

E-post: mrv-skg@mil.se

Adress: Box 604, 541 29 Skövde
Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat