Västmanlandsbataljonen

Västmanlandsbataljonen, eller 22:a hemvärnsbataljon som den också kallas, är hemmahörande i Västmanland med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Västmanlands regemente.

20100527 Kungsängen - Hemvärnet och delar av Södertörnsgruppen övar personlig färdighet på PF-banorna på Livgardet. Ett moment av flera inom den stora insatsövning som pågår från onsdag till söndag i slutet på maj 2010
20100527 Kungsängen - Hemvärnet och delar av Södertörnsgruppen övar personlig färdighet på PF-banorna på Livgardet. Ett moment av flera inom den stora insatsövning som pågår från onsdag till söndag i slutet på maj 2010
Rikshemvärnschefens insatsövning 2010. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Västmanlands hemvärnsbataljon bildades i samband med den senaste omorganisationen.
Bataljonen består av tre kompanier som övar och verkar gemensamt.

Vår uppgift är att bevaka och skydda skyddsobjekt både militära och civila, mot sabotageförband, ytövervaka samt vara en resurs till samhället i krissituationer.

Övningsåret består i en huvudövning under våren samt ett övningstillfälle under hösten. För befäl och staber genomförs ytterligare utbildningar under året. Självklart så kommer det fortfarande att finnas tid för vidareutbildning med kurser och vapenfärdighet.
Bataljonen som är en del av Hemvärnet har förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken insatskompanier, ett bevakningskompani samt en hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Upplands- och Västmanlandsgruppen som ingår i Mellersta militärregionen och grupperar i Enköping. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Uppsala- och Västmanlands län, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området.

Kontakt

Telefon: 0171-15 70 00

E-post: mrm-uvg@mil.se

Adress: LedR/Upplands- och Västmanlandsgruppen, 749 81 Enköping

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat