Medelpadsbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Västernorrlands län och har Medelpad som huvudsakligt upptagningsområde. Medelpadsbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Härnösands kustartilleriregemente KA 5.

Medelpadsbataljonen övade strid i stadsmiljö när de återtog kommandot av centrala Härnösand under fredagen den 2 september.
Medelpadsbataljonen övade strid i stadsmiljö när de återtog kommandot av centrala Härnösand under fredagen den 2 september.
Medelpadsbataljonen under övning i centrala Härnösand, september 2016. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Medelpadsbataljonen, 16:e hemvärnsbataljonen är en del av Hemvärnet.

Medelpadsbataljonen består av en stab med ledningspluton, tre insatskompanier, ett bevakningskompani, en flyggrupp, en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo) och en båtpluton.

Bataljonen administreras av Västernorrlandsgruppen som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen.

Kontakt

Telefon: 0611-850 00 / 010-824 70 00

E-post: mrn-vasternorrlandsgruppen@mil.se

Adress: Box 1015, 871 29 Härnösand

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 22 200
Så har vi räknat