Medelpadsbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Västernorrlands län och har Medelpad som huvudsakligt upptagningsområde. Medelpadsbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Härnösands kustartilleriregemente KA 5.

Medelpadsbataljonen övade strid i stadsmiljö när de återtog kommandot av centrala Härnösand under fredagen den 2 september.
Medelpadsbataljonen övade strid i stadsmiljö när de återtog kommandot av centrala Härnösand under fredagen den 2 september.
Medelpadsbataljonen under övning i centrala Härnösand, september 2016. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Medelpadsbataljonen är en del av Hemvärnet kallas även 16:e hemvärnsbataljon.

Medelpadsbataljonen består av en stab med ledningspluton, tre insatskompanier, ett bevakningskompani, en flyggrupp, en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo) och en båtpluton.

Bataljonen administreras av Västernorrlandsgruppen som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen. 

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige
  • Personal: 20 300
Så har vi räknat