Ledning

Inom verksamhetsområdet ledning finns ledningsförbanden. Till ledningsförbandens uppgifter hör bland annat att hantera IT- och ledningssystem, kryptosystem och telesignaler.

Logistik

För att Försvarsmakten ska kunna fungera krävs omfattande logistik. Logistikförbanden ser till att andra förband har allt de behöver. Det kan vara mat, vatten, drivmedel, reservdelar, sjukvård, tekniska tjänster med mera.

Sjukvård

Personal inom verksamhetsområdet sjukvård utbildar och tar hand om Försvarsmaktens medarbetare när det gäller hälsa och sjukvård. Till uppgifterna hör att sköta miljö- och hälsoskydd, samt akutvård.

Specialförband

En insats ska vara ett effektivt medel att erhålla säkerhetspolitisk och militärstrategisk effekt, i synnerhet vid korta tidsförhållanden och osäkert beslutsunderlag. Specialförbanden ska vara prövade, kvalitetssäkrade och insatsberedda...

Underrättelse- och säkerhetstjänst

Den viktigaste uppgiften inom verksamhetsområdet underrättelse- och säkerhetstjänst är att bedöma, förebygga och avvärja hot mot Sverige och svenska intressen. Underrättelse- och säkerhetstjänsten undersöker fiendens avsikter.