Skånska dragonbataljonen

Skånska dragonbataljonen, eller 48.hemvärnsbataljon som den också kallas, är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet. Det är ett krigsförband som kan lösa uppgifterna skydda, bevaka och ytövervaka över hela konfliktskalan – från djupaste fred till väpnad strid i krig.

Bataljonen organiserar utöver ordinarie bevaknings- och insatskompanier ett hemvärns-underrättelsekompani vars huvuduppgifter är ytövervakning och spaning. Det innebär att de är en spaningsresurs för inhämtning av fakta för beslutsunderlag. Förbanden agerar på marken och i luften med flygspaning. Huvudsakligen agerar förbandet dolt.

I förbandet finns två musikkårer och dess viktigaste uppgifter är statsceremoniell verksamhet. Musikkårerna genomför minst vart annat år en obligatorisk spelning vid högvaktsavlösning. Denna spelning fungerar även som funktionskontroll av musikkårerna. I övrigt så ligger fokus som musiker på det lokala planet med allt från förbandsceremonier till musikkårens egna konsertproduktioner.

Bataljonen administreras av skånska gruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Södra skånska regementet, P 7. Främsta uppgiften som utbildningsgruppen har är att utbilda Hemvärnet och stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Skåne. Utbildningsgruppen är placerad på P 7, Revingehed, dock är del av personalen utlokaliserat till områden där bataljonerna har sina verksamheter. Dessa är förutom Tvedörahuset på Revingehed, Berga i Helsingborg, Husie i Malmö samt Rinkaby.

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Yrkesofficerare: 214
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 216
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 301
  • Civilanställda: 53
  • Reservofficerare: 507
Så här har vi räknat