Gränsjägarbataljonen

Bataljonen ligger i östra Norrbotten och finns i Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå. Gränsjägarbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Norrbottens gränsjägare.

Soldater ur Gränsjägarbataljonen under vinterövning.
Soldater ur Gränsjägarbataljonen under vinterövning.
Soldater ur Gränsjägarbataljonen under vinterövning. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Gränsjägarbataljonen är en del av Hemvärnet och kallas även 11:e hemvärnsbataljon.

Bataljonen innehåller en stab med ledningspluton, tre insatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton, en flyggrupp samt en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo). 

Bataljonen administreras av Lapplandsjägargruppen som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen.  

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat