Södermanlandsgruppen

Södermanlandsgruppen lyder under Mellersta militärregionen och har sina expeditions-, förläggnings- och utbildningslokaler i Svältenlägret i Strängnäs.

Svältenlägret
Svältenlägret
Södermanlandsgruppens expeditions-, förläggnings- och utbildningslokaler finns i Eldsundsviken, Strängnäs Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten

Södermanlandsgruppens viktigaste uppgifter är att genomföra utbildning av hemvärnsbataljonen och stödja ungdomsverksamhet samt de frivilliga försvarsorganisationerna. Därutöver skall den också genomföra totalförsvarssamverkan och stödja säkerhetstjänsten inom Södermanland.

Hemvärnet i Södermanland består av Södermanlandsbataljonen / 27:e hemvärnsbataljonen. I bataljonen finns två insatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton samt en flyggrupp.

Förbandet kan lösa uppgifter på marken, i luften samt i marin miljö. Totalt finns ca 500 hemvärnssoldater i Södermanland.

Fakta Mellersta militärregionen
  • Förkortning: MR M
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 150
Så har vi räknat