Gotlandsbataljonen

32:a hemvärnsbataljonens, även kallad Gotlandsbataljonen, område omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har uppgifter både på land och i skärgård. Bataljonen tillhör Gotlands regemente, P 18.

Insatskompaniet genomför ordergivning inför uppdrag
Insatskompaniet genomför ordergivning inför uppdrag
Genomgång inför ett övningsmoment. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken bevakningskompanier, ett insatskompani, samt en båtpluton. Dessutom har bataljonen en flyggrupp.

Bataljonen administreras av Gotlandsgruppen som är Gotlands regementes utbildningsgrupp med gruppering på P 18:s gamla område på Visborgsslätt i Visby. Chefen för Gotlandsgruppen är direkt underställd chefen för Gotlands regemente.

Gotlandsgruppens viktigaste uppgifter är att planera och genomföra utbildning av de gotländska hemvärnsförbanden samt stödja de frivilliga försvarsorganisationerna. Gruppen har även till uppgift att stödja Fårö kursgård samt Sjövärnsgården på Hoburgen under sommarens centrala kursverksamhet.

Gotlands regemente - P 18
Fakta Gotlands regemente - P 18
  • Förkortning: P 18
  • Ort: Visby
  • Personal: 250
Så har vi räknat