28:e hemvärnsbataljonen

Hemvärnsbataljonen, som också kallas Roslagsbataljonen, är hemmahörande i Norrtälje och personal till bataljonen rekryteras främst från Norrtälje-, Österåkers-, Vaxholms- och Värmdö kommuner. Bataljonen tillhör Amfibieregementet.

Soldater ur 28:e hemvärnsbataljonen framrycker med en av bataljonens gruppbåtar, G-båt. Foto: Försvarsmakten
Soldater under patrullering. Foto: Försvarsmakten
Soldat har tagit eldställning. Foto: Försvarsmakten
Hunden utgör en viktig sensor i bataljonen. Foto: Försvarsmakten

Uppgifterna för bataljonen är endast nationella och innefattar i huvudsak skydd och bevakning av viktiga objekt och samhällskritisk infrastruktur, vilket bataljonen ska kunna genomföra i såväl fred, kris som krig. Förbandet övar och verkar i första hand i skärgårdsmiljö inom Norrtälje, Österåkers, Vaxholms och Värmdö kommuner.

En typ av insats som bataljonen ständigt står i beredskap att lösa är stöd till samhället. När räddningstjänstens och polisens ordinarie resurser inte räcker till tar de ofta hjälp av Hemvärnet.
Förbandet innehåller en bataljonstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier, ett hemvärnsbevakningskompani, en båtpluton samt en flyggrupp.

Bataljonen administreras av Södertörnsgruppens som är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Haninge garnison. Chefen för Södertörnsgruppen är direkt underställd chefen för Amfibieregementet, Amf 1. Södertörnsgruppens viktigaste uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i östra delen av Stockholms län med skärgården. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Amfibieregementet
Fakta Amfibieregementet
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Yrkesofficerare: 329
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 513
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 303
  • Civilanställda: 37
  • Reservofficerare: 453