Marinen

Marinen ser till att svenska vatten och kuster förblir under Sveriges kontroll.

KARLSKRONA 2013-09-12
Bild från HMS Malmö, korvett av Stockholmsklass. Sjöman håller utkik från signalbryggan. Northern Coasts, NOCO 2013, är en marin multinationell övning där Nato- och EU-länder bjuds in att delta. Övningen genomförs mellan den 6-19 september i södra och mellersta Östersjön. Totalt deltar ett 40-tal fartyg, 10 helikoptrar och fler än 2500 soldater och sjömän från 14 olika nationer.
Foto: Sergeant Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten. BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES.
KARLSKRONA 2013-09-12
Bild från HMS Malmö, korvett av Stockholmsklass. Sjöman håller utkik från signalbryggan. Northern Coasts, NOCO 2013, är en marin multinationell övning där Nato- och EU-länder bjuds in att delta. Övningen genomförs mellan den 6-19 september i södra och mellersta Östersjön. Totalt deltar ett 40-tal fartyg, 10 helikoptrar och fler än 2500 soldater och sjömän från 14 olika nationer.
Foto: Sergeant Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten. BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES.
En sjöman håller utkik från signalbryggan på HMS Malmö, korvett av Stockholmsklass, under övningen Northern Coasts. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Sveriges vatten och kuster säkras genom ständig övervakning av och beredskap hos marina flottiljer. De marina förbanden utbildas och övas för att möta varje hot vid varje tidpunkt. Ovan och under vattenytan – vid kusten och ute till havs. 

Marinen genomför operationer såväl nationellt som internationellt och tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. 

Marinens förband

Sjöstridsflottiljerna genomför insatser mot mål såväl på, över som under havsytan, i kustnära farvatten och på öppet hav. De har också förmåga till minröjning och kontroll av havsområde samt skydd av sjöfart och fiske.

Ubåtsflottiljen är tränad och utrustad för insatser mot mål såväl på som under ytan. Ubåtsflottiljen har också förmågan att dolt kontrollera havsområde och att samla in underrättelser.

Amfibiebataljon kontrollerar kustområde och skärgård och fungerar som en länk mellan sjö- och arméstridskrafter. 

Marinbasen med basskydds-, ekipage-, logistik- och sjöinformationskompani har förmågor att understödja de marina förbanden med bland annat bevakning, teknisk tjänst och förnödenheter, operativ sambandsledning samt övervakning av svenskt territorialhav.