Med hjälp av sonarbojar kan spaningsbåtarna genomföra underrättelseinhämtning under vattenytan. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten
Bryggpersonal ombord på HMS Ven. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten
Kockar bär ombord proviant till fartyget. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten
En röjdykare gör sig redo för att dyka ner i vattnet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
En korvett och ett minröjningsfartyg kastar loss från Berga. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Sjömän drar upp bogsertrossen på däck. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten

Fjärde sjöstridsflottiljen har till uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. I fredstid övar flottiljen på sin krigsuppgift, att försvara Sveriges territorium och svenska intressen. Flottiljen övervakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, röjer minor samt skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart.   

Flottiljen har sin bas i Berga söder om Stockholm och i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad. Flottiljen består av fyra divisioner och en flottiljstab som leder och planerar flottiljens arbete.

41:a korvettdivisionen kan övervaka stora havsytor och luftrum samtidigt som de är utrustade med vapensystem för att klara av att hantera hot från luft, yta och under vatten. Fartygen kan lösa en mängd olika uppgifter som ytstrid, ubåtsjakt och försvar mot stridsflygplan.

42:a minröjningsdivisionen har till uppgift att söka efter explosiva föremål under vattenytan och oskadliggöra dem. För att lösa huvuduppgiften använder man sig av sonarer, undervattensfarkoster och röjdykare. Varje år genomförs minröjningsoperationer där man röjer minor som hittats från de båda världskrigen.

43:e underhållsdivisionen förser övriga divisioners fartyg med till exempel mat, drivmedel och reservdelar. Underhållsdivisionen har ett stödfartyg samt lastbilar för att stödja stridsfartygen både till sjöss och från landsidan.

44:e röjdykardivisionen arbetar med att hitta och oskadliggöra oexploderad ammunition under vatten. Röjdykardivisionen kan även utföra minröjning på land och deltar regelbundet i internationella insatser.

Notiser Från Fjärde sjöstridsflottiljen

Tusen ungdomar lär sig om Försvarsmakten i sommar
10 augusti202008:24

Under sommaren deltar Fjärde sjöstridsflottiljen i ett åtta veckor långt sommarjobbsprojekt på uppdrag av Stockholms stad. Projektet går ut på att inspirera, motivera och förbereda 1000 ungdomar i åldrarna 16-19 år inför yrkeslivet. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, Fryshuset i Stockholm och ett företag som heter Novare och uppkom när Covid-19 satte stopp för utlovade sommarjobb i staden.

Fanny fängslar sin publik med berättelser om livet i Försvarsmakten, även om hon är civilklädd just den här dagen. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Fanny Holck Clausen från Fjärde sjöstridsflottiljen och Henrik Carlbark från Arméstaben har representerat Försvarsmakten under de åtta veckor projektet pågått.
– Vi har varit Försvarsmaktens representanter och hållit i tre till fyra föredrag varje tisdag hela sommaren. Vi har pratat om egna erfarenheter, Försvarsmaktens uppgifter och hur mönstringen och värnplikt går till. Ungdomarna är nyfikna, i och med värnplikten så berörs de på ett helt annat sätt än tidigare, säger Holck Clausen.

Försvarsmakten är en av flera aktörer som deltar i projektet där ungdomarna får en inblick i olika branscher och karriärvägar att välja mellan efter gymnasiet. Till hösten har totalt 1000 ungdomar genomgått de tre veckor som ersätter utlovat sommarjobb. Under veckorna får deltagarna bland annat träffa olika företag och myndigheter för att lära sig mer om arbetslivet, träna på att skriva CV och prova på olika yrken.

– Många är nyfikna på Försvarsmakten. Vissa är intresserade och vill veta mer om hur man ansöker för att frivilligt göra värnplikt, andra frågar om man verkligen måste göra militärtjänst. I den här åldern har man inte så mycket kött på benen och saknar verktyg för att kunna ta ställning till vad man vill göra sen, då är det värdefullt att få prata med någon som berättar om sin erfarenhet, säger Holck Clausen.

Fjärde sjöstridsflottiljen
Fakta Fjärde sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 4.sjöstridsflj
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 550
Så har vi räknat
Karta