Spaningsbåt är en ny fartygstyp i den svenska marinen. Dess huvudsakliga uppgift är att med hjälp av sonarbojar lyssna i leder där man bedömer risken stor för intrång med ubåtar. Spaningsbåtarna är även bestyckade med sjunkbomber och kulsprutor.
Spaningsbåt är en ny fartygstyp i den svenska marinen. Dess huvudsakliga uppgift är att med hjälp av sonarbojar lyssna i leder där man bedömer risken stor för intrång med ubåtar. Spaningsbåtarna är även bestyckade med sjunkbomber och kulsprutor.
Med hjälp av sonarbojar kan spaningsbåtarna genomföra underrättelseinhämtning under vattenytan. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten
Arbetsdag ombrd på HMS Ven. För att hålla besättningen på tå kommenderas klart skepp strax efter losskastning. Det här ska bli en ganska tung dag med övningar i inre strid.
Bryggpersonal ombord på HMS Ven. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten
Arbetsdag ombrd på HMS Ven. Kockarna tar ombord mat på manuellt vis.
Kockar bär ombord proviant till fartyget. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten
Röjdykare.
En röjdykare gör sig redo för att dyka ner i vattnet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
HMS Trossö övar Skyddstjänst och Bogsering under en dagstur på Hårsfjärden.

Ombord på HMS Trossö jobbar nyanställde signalmatrosen Jens Rosén som är pensionerad balettdansare från Stockholmsoperan.
En korvett och ett minröjningsfartyg kastar loss från Berga. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
HMS Trossö övar Skyddstjänst och Bogsering under en dagstur på Hårsfjärden.

Ombord på HMS Trossö jobbar nyanställde signalmatrosen Jens Rosén som är pensionerad balettdansare från Stockholmsoperan.
Sjömän drar upp bogsertrossen på däck. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten

Fjärde sjöstridsflottiljen har till uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. I fredstid övar flottiljen på sin krigsuppgift, att försvara Sveriges territorium och svenska intressen. Flottiljen övervakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, röjer minor samt skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart.   

Flottiljen har sin bas i Berga söder om Stockholm och i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad. Flottiljen består av fyra divisioner och en flottiljstab som leder och planerar flottiljens arbete.

41:a korvettdivisionen kan övervaka stora havsytor och luftrum samtidigt som de är utrustade med vapensystem för att klara av att hantera hot från luft, yta och under vatten. Fartygen kan lösa en mängd olika uppgifter som ytstrid, ubåtsjakt och försvar mot stridsflygplan.

42:a minröjningsdivisionen har till uppgift att söka efter explosiva föremål under vattenytan och oskadliggöra dem. För att lösa huvuduppgiften använder man sig av sonarer, undervattensfarkoster och röjdykare. Varje år genomförs minröjningsoperationer där man röjer minor som hittats från de båda världskrigen.

43:e underhållsdivisionen förser övriga divisioners fartyg med till exempel mat, drivmedel och reservdelar. Underhållsdivisionen har ett stödfartyg samt lastbilar för att stödja stridsfartygen både till sjöss och från landsidan.

44:e röjdykardivisionen arbetar med att hitta och oskadliggöra oexploderad ammunition under vatten. Röjdykardivisionen kan även utföra minröjning på land och deltar regelbundet i internationella insatser.

Fjärde sjöstridsflottiljen
Fakta Fjärde sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 4.sjöstridsflj
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 550
Så har vi räknat
Karta