Svensk och finsk korvett under samövning i gemensam sjömålstrid i september 2023.
Foto: Finska Försvarsmakten
militär på båt
Med hjälp av sonarbojar kan spaningsbåtarna genomföra underrättelseinhämtning under vattenytan. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten
bryggpersonal i båt
Bryggpersonal ombord på HMS Ven. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten
Kockar bär ombord proviant till fartyget.
Kockar bär ombord proviant till fartyget. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten
dykare på väg under vattnet
En röjdykare gör sig redo för att dyka ner i vattnet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
två militära båtar ute till sjöss
En korvett och ett minröjningsfartyg kastar loss från Berga. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
sjömän som drar upp bogsertross på däck
Sjömän drar upp bogsertrossen på däck. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten

Fjärde sjöstridsflottiljen har till uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. I fredstid övar flottiljen på sin krigsuppgift, att försvara Sveriges territorium och svenska intressen. Flottiljen övervakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, röjer minor samt skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart.   

Flottiljen har sin bas i Berga söder om Stockholm och i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad. Flottiljen består av tre divisioner och en flottiljstab, som leder och planerar flottiljens arbete.

41:a korvettdivisionen kan övervaka stora havsytor och luftrum samtidigt som de är utrustade med vapensystem för att klara av att hantera hot från luft, yta och under vatten. Fartygen kan lösa en mängd olika uppgifter som ytstrid, ubåtsjakt och försvar mot stridsflygplan.

42:a minröjningsdivisionen har till uppgift att söka efter explosiva föremål under vattenytan och oskadliggöra dem. För att lösa huvuduppgiften använder man sig av sonarer, undervattensfarkoster och röjdykare. Varje år genomförs minröjningsoperationer där man röjer minor som hittats från de båda världskrigen.

44:e röjdykardivisionen arbetar med att hitta och oskadliggöra oexploderad ammunition under vatten. Röjdykardivisionen kan även utföra minröjning på land och deltar regelbundet i internationella insatser.

Fjärde sjöstridsflottiljen
Fakta Fjärde sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 4.sjöstridsflj
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 550
Så har vi räknat
Karta