LSS har fem flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, R3-skolan och Basbefälsskolan.

Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan.

En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap. Luftstridsskolan ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum.

Notiser Från Luftstridsskolan

Chefsbyte vid Luftstridsskolan
7 juni201719:01

Den 7 juni 2017 genomfördes chefsöverlämning vid Luftstridsskolan. Överste Anders Persson lämnade över befälet för Luftstridsskolan och Uppsala garnison till överste Robert Nylén.

Avgående chef, Anders Persson överlämnar förbandsfanan till pågående chef Robert Nylén Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Överste Anders Persson byter jobb och tillträder nu som chef för produktionsledningen för Flygvapnet, C PROD Flyg i Högkvarteret i Stockholm.
Anders Persson har varit chef för Luftstridsskolan sedan den 2 juni 2014.

Den nytillträdde chefen är överste Robert Nylén.
Robert Nylén lämnar närmast sin tjänst som chef för flygtaktisk stab i Högkvarteret.

På Flygvapenbloggen finns en artikel med fler bilder från cheföverlämningen i Uppsala.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Yrkesofficerare: 542
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 189
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 49
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 217
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 16
Karta