LSS har fem flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, R3-skolan och Basbefälsskolan.

Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan.

En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap. Luftstridsskolan ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum.

Notiser Från Luftstridsskolan

Mörkerflygning med helikopter i Sveg
29 januari201809:52

Försvarsmakten genomför flygträning under kvälls och nattetid med helikopter mellan den 22 januari och den 1 februari. Övningsområdet är SVEG med en radie om ca 60 km. Flygövningstiden är normalt mellan kl. 18.00 - 02.00. Viss helikopterverksamhet kan förkomma även dagtid.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Yrkesofficerare: 542
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 189
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 49
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 217
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 16
Karta