LSS har fem flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, R3-skolan och Basbefälsskolan.

Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan.

En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap. Luftstridsskolan ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum.

Notiser Från Luftstridsskolan

Försvarsmaktens flygdag anordnas av Luftstridsskolan
4 juni201814:34

Försvarsmaktens flygdag 2018 anordnas av Luftstridsskolan den 25 augusti på Uppsala garnison.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Utöver flyguppvisningar kommer besökarna att kunna ta del av olika markutställningar där det finns möjlighet att prata med anställda inom Försvarsmakten.

Tag del av informationen om flygdagen genom att klicka här.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Yrkesofficerare: 542
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 189
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 49
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 217
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 16
Karta