Upplands flygflottilj, F 16, är beläget vid Uppsala garnison strax norr om centrala Uppsala. Flottiljen är garnisonsansvarigt förband och sköter även driften av Uppsala flygplats som är en av landets militära flygbaser. Flottiljen ansvarar för stridsledning av Flygvapnets stridsflygplan och den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet.

Bild på Flygstridsledare
Bild på Flygstridsledare
Flygstridsledare ingår i 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen. De har till uppgift att leda piloterna i luften. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Bild på värnpliktiga
Värnpliktiga soldater övar grunderna i hantering av AK5C. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Bild på R3-soldat som släcker eld
R3-plutonen tränar på att hantera flygplanshaveri. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Upplands flygflottilj togs i bruk 1943 och utgjorde hemmabas för flera olika flygplanstyper under årens lopp. År 2003 lades flottiljen ner efter ett riksdagsbeslut. År 2020 föreslog Sveriges regering att återetablera flottiljen vilken formellt invigdes igen den 14 oktober 2021.

Utöver driften av flygplatsen genom 5:e basenheten så ansvarar förbandet även för den ständiga bevakningen av Sveriges luftrum genom 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen. Bataljonen ansvarar även för flygstridsledning och leder Försvarsmaktens stridsflygplan i luften.

Upplands flygflottilj utbildar varje år värnpliktiga soldater till bland annat säkerhetssoldater, räddningssoldater, luftbevakare och blivande officersaspiranter.

Fakta Upplands flygflottilj - F 16
  • Förkortning: F 16
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 750
Så har vi räknat