Källkritik och observationer

När Försvarsmakten genomför större övningar eller annan verksamhet är det inte ovanligt att främmande makt sprider falsk information för att misskreditera verksamheten. Det är därför viktigt med källkritik. Tänk efter vem som är avsändare av informationen och vilket syfte avsändaren kan ha innan du delar det vidare.

Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens verksamhet är också av intresse för främmande makt som vill skaffa information om skyddsvärda platser, verksamhet och materiel. Var uppmärksam och om du ser något som avviker från det normala kan du rapportera detta till Polisen på 114 14, eller via funktionen "Tipsa polisen" på polisens webbplats. Misstänkt pågående brottslig verksamhet rapporteras omgående till Polisen på 112. Du behöver inte göra bedömningen om det kan vara av intresse för Försvarsmakten, det gör Polisen.

Försvarsmaktens verksamhet är av intresse även för allmänheten och det är inte ovanligt att privatpersoner fotograferar vår personal eller fordon. Det är inte olagligt, såvida det inte är ett militärt skyddsobjekt med avbildningsförbud, men det är olämpligt.

Allmänheten uppmanas därför att inte fota och publicera militär verksamhet om det inte uttryckligen är ett av Försvarsmaktens kommunikationsevent. Den uppmaningen är av två skäl, dels för att inte exponera tid och plats för Försvarsmaktens verksamhet, men också för att inte uppta resurser från svensk militär säkerhetstjänst om händelsen rapporteras in som misstänkt säkerhetshotande.