Northern Coasts 23

Den marina övningen Northern Coasts, NOCO, är en återkommande multinationell övning har genomförts i Östersjön varje år sedan 2007. NOCO initieras av Tyskland och leds, planeras och genomförs i år gemensamt av den tyska, estniska och lettiska marinen

HMS Nyköping är en korvett av Visbyklass.
HMS Nyköping är en korvett av Visbyklass.
HMS Nyköping är en korvett av Visbyklass. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

NOCO-23 syftar till att förbättra svenska marinens förmåga att genomföra integrerade operationer för att behålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet. Övningen gör det möjligt för svenska enheter att träna tillsammans i större multinationella sammansättningar och därigenom få en ökad förmåga att verka i internationella insatser.

NOCO-23 genomförs 9-22 september 2023 och äger rum i östra Östersjön, främst runt de baltiska staterna.

Övningen omfattar bland annat sjöövervakning, kust- och luftförsvar, ytstrid, och landstigningsoperationer i syfte att utveckla samarbete och interoperabilitet mellan deltagande nationer som verkar i Östersjön.

Det svenska deltagandet består av en korvett av Visbyklass, ett EOD-team samt ett antal personer i olika staber och övningsledning. Försvarsmaktens deltagande syftar främst till att fortsatt utveckla interoperabilitetet mellan Östersjönationer för att behålla stabilitet och säkerhet i närområdet.

I september 2023 deltar HMS Nyköping och ett EOD-team i marinövningen Northern Coasts 23. Fler än 3000 deltagare och ett 30-tal fartyg övar i Östersjön mellan den 9-22 september.
Sverige deltar med EOD-personal som är experter på ammunitionsröjning under ytan och på land. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Övriga nationer och organisationer som är planerade att delta är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland USA samt BALTRON och NATO. Sett till antal deltagande nationer och individer är NOCO-23 den största övningen under detta namn sedan starten 2007 med ett 30-tal deltagande fartyg och 3200 soldater och sjömän.