Aurora 23 i Stockholms län

Stor landsvägstransport av materiel till och från Stockholm den 29 april till 1 maj.

27 april – 10 maj: Stridsbåtar kommer vara verksamma i skärgården utmed hela kuststräckan, framförallt i och kring ordinarie övningsområden.

27 april – 30 april: Luftvärnsregementet ombaserar med luftvärnssystem 103/Patriot till huvudstaden under tidsperioden vilket innebär omfattande transporter med militära fordon och att militär personal rör sig i områden där vi normalt inte är.

26 april – 3 maj: Hemvärnet bedriver övningsverksamhet i södra delerna av länet. Förbanden kommer främst öva på Försvarsmaktens skjutfält med också i och omkring Nynärshamn samt Norrtäljeområdet.

29 april: Mellersta militärregionen finns på plats i Stockholms stad, Täby samt Södertälje för att informera allmänheten om Aurora 23, Försvarsmaktens verksamhet samt Hemvärnet.