Baltops 2022

Baltops är en årligen återkommande marinövning. Årets upplaga genomförs den 5-16 juni i mellersta och södra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och de baltiska staterna.

Flera örlogsfartyg och två Alphajet flygplan
Flera örlogsfartyg och två Alphajet flygplan
Målflyg i form av kanadensiska skolflygplan tillsammans med deltagande fartyg i övningen Northern Coasts, Östersjön, september 2021. Foto: Försvarsmakten
Örlogsfartyget HMS Helsingborg
I Baltops 22 kommer Sverige bland annat delta med två korvetter av klass Visby Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Fakta om övningen

I årets Baltops, Baltic Operations, deltar 16 nationer och Nato. Övningen omfattar bland annat luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer, luftlandsättning och landstigningsoperationer.

Ett 40-tal fartyg, cirka 70 flygplan och totalt omkring 7.000 personer kommer medverka i årets övning.
Sverige deltar med ubåt, två Visbykorvetter, två minröjningsfartyg, fyra stridsflygplan, två helikoptrar och drygt 500 medarbetare från marinstaben, första ubåtsflottiljen, tredje respektive fjärde sjöstridsflottiljen, Stockholms amfibieregemente, Marinbasen, Sjöstridsskolan, P 18, K 3, A 8, F17 och Helikopterflottiljen.

Varför deltar Sverige?

Svenskt deltagande i Baltops syftar till att förbättra försvarsgrenarnas förmåga att genomföra integrerade marina operationer tillsammans med övriga nationer för att behålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet. Övningen gör det möjligt för svenska enheter att träna tillsammans i större multinationella sammansättningar och därigenom få en ökad förmåga att verka i internationella insatser.

Under Baltops 22 deltar Sverige tillsammans med ett antal Nato-anslutna länder genom ett partneravtal med Nato. Därigenom stärker vi relationen och förbättrar samarbetet med våra partner. Övningen genomförs varje år i och kring Östersjön och Sverige har deltagit sedan mitten av 1990-talet.

Försvarsmaktens deltagande syftar främst till att vidareutveckla det internationella samarbetet samt att integrera försvarsgrenarnas möjlighet att delta i Natos insatsstyrkor.

Spansk trupp landstiger på Ravlunda under Baltops 2019.
Spanska soldater landstiger på Ravlunda under övningen Baltops 2019 Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

 

Mediakontakter

Michaela Linge, Sjöstridsskolan, michaela.linge@mil.se, 072-386 86 83
Jimmie Adamsson, Marinen, jimmie.adamsson@mil.se, 070-682 90 09