Marinens höstövning 2022

Under perioden 24-31 augusti genomför marinen en större övning i inloppet till Göteborgs hamn samt i Hakefjorden in till Stenungssund och Wallhamn. Syftet med övningen är att träna på att skydda svenska hamnar och transportleder till havs. Militär personal, fartyg, båtar och helikopter kommer med stor sannolikhet att synas och höras mer än normal i området.

Marinen övar regelbundet på att skydda sjöfart.
Marinen övar regelbundet på att skydda sjöfart.
Marinen övar regelbundet på att skydda sjöfart. Foto: Tredje helikopterskvadronen/Försvarsmakten

Oskadliggöra skarpa minor

Utöver övningsmoment i ubåtsjakt, logistik och minröjning så kommer röjningsarbete påbörjas för att oskadliggöra en skarp minlinje från andra världskriget. Minorna hittades av marinen söder om fyren Vinga tidigare i år. Under övningen kommer minröjningsfartyg oskadliggöra minorna genom sprängning (mer info om minorna finns här på forsvarsmakten.se)

Deltagande förband

I övningen deltar förband från Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Älvsborgs amfibieregemente och Helikopterflottiljen. Även andra myndigheter deltar i övningen, bland annat Kustbevakningen. Övningarna kommer att pågår dygnet runt och genomförs främst på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfältsområden till havs och på land. I dialog med enskild markägare och kommuner har tillstånd godkänts för att bedriva viss verksamhet även på civil och kommunal mark.

För allmänheten

Allmänheten kan märka av övningen i form av ökad båttrafik och Försvarsmakten vill uppmärksamma om vikten att följa gällande anvisningar för skjutfältsavlysningar samt att hålla avstånd till militära fartyg och vara uppmärksam på signaler fartyget ger i form av flaggor, ljud och lampor (mer info om detta finns på forsvarsmakten.se på sidan ”För båtfolk”).

Under övningen kommer även jubiléet av Marinen 500 år att uppmärksammas vid Stigbergskajen och Gustav Adolfs torg i Göteborg. Allmänheten välkomnas att besöka marinen under lördag 26/8 och söndag 27/8. Fartyg från övningen kommer att förtöja vid Stigbergskajen, det kommer dock inte vara tillåtet att gå ombord men vi bjuder på många andra tidigare uppskattade aktiviteter! (Mer info finns på forsvarsmakten.se/marinen500år)

Mer information

Mediakontakt: Melina Westerberg, kommunikationschef 4.sjöstridsflottiljen.

melina.westerberg@mil.se alt 072 395 18 55

Minröjningsfartyget HMS Koster
Minröjningsfartyg typ Koster kommer att synas i inloppet till Göteborgs hamn under övningen Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Här övar vi:

Försvarsmakten har i samråd med Länsstyrelsen tagit fram hänsynsregler för att minimera åverkan i naturskyddade områden. Övningen kommer att genomföras i följande områden:

SKREDSVIK, WALLHAMN, STENUNGSSUND

Vi övar i Hakefjorden och delvis på land vid Wallhamn och Stenungssund. Lösskjutning kan förekomma och syftet är att träna marin logistik och minröjning med röjdykare.

GÖTEBORG

Södra inloppet till Göteborgs hamn. Vi kommer främst att öva minröjning, det finns ingen fara för allmänheten men vi uppmanar båttrafikanter att hålla avstånd till militära fartyg eftersom vi kan ha redskap i vattnet. Under helgen kommer fartyg att förflytta sig in till Stigbergskajen för att delta i Marinen 500 år.

VINGA

Röjning av skarp minlinje. Flera säkerhetsåtgärder kommer att vidtas inför sprängning och vi uppmanar båtar som rör sig i närheten att passa VHF kanal 16.