Aurora 23 i Västernorrlands län

1 maj – 7 maj: Hemvärnsförband genomför förmågehöjande utbildning. Militära transporter på vägarna kan påverka framkomligheten för civil trafik.