Meteor 23

Om övningen

Meteor är en funktionsövning med huvudfokus försvarsmedicin. Den övergripande målsättningen är att öka förmågan till verkan och omhändertagande tillsammans med olika enheter inom Försvarsmakten samt Polisen och övriga blåljusaktörer.

Aktörer inom totalförsvaret övar tillsammans på taktisk nivå, sjukvårdspersonal övar omhändertagande och transport av skadade på olika sätt. Övningen är indelad i olika skeden där en del leds av Försvarsmakten och andra av Polisen.