Frågor och svar Northern Forest 2021

Här hittar du vanliga frågor och svar om övningen Northern Forest 2021.

Svenska och finska soldater i samverkan under övningen Trident Juncture 2018.
Svenska och finska soldater i samverkan under övningen Trident Juncture 2018.
Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Frågor och svar om övning Northern Forest 2021

Fakta

Northern Forest 2021 genomförs 17 maj – 2 juni i Norra Finland i området kring Rovajärvi- och Sodankylä. Övningen omfattar cirka 6800 deltagare varav omkring 350 svenska soldater och officerare.

Från Sverige deltar delar av förband samt mindre enheter med personal ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Ledningsregementet, Arméstaben, Försvarsmaktens logistik, Trängregementet och Försvarsmaktens tekniska skola.

Kontakt: info-i19@mil.se