Aurora 23 i Uppsala län

17 april – 10 maj: På Uppsala garnison sker flygningar med stridsflyg, transportflyg och specialflyg under hela övningsperioden. Utökad flygverksamhet sker främst 17– 19 april, 27 – 28 april och 1 – 10 maj. Militär personal och militära fordon kommer röra sig i området.