Aurora 23 i Norrbottens län

20 april – 25 april: Norra militärregionen genomför övningsverksamhet.

24 april – 30 april: Hemvärnsförband genomför övningsverksamhet tillsammans med norskt hemvärn. Militära transporter på vägarna kan påverka framkomligheten för civil trafik.

26 – 28 april: Totalförsvarsövning genomförs i Kiruna. Militära transporter på vägarna kan påverka framkomligheten för civil trafik.