Media day

Media inbjuds att besöka övningen på förmiddagen tisdagen den 30 maj (tid och mer info skickas ut vid senare tillfälle).

Mediadag Arctic Challenge Exercise. Arkivbild från 2015.
Arctic Challenge Exercise, ACE, ett nordiskt samarbete (Sverige/Finland/Norge) inom ramen för cross border training som möjliggör högkvalitativa och kostnadseffektiva storskalig flygövning som ökar interoperabilitet och insatsförmåga - både nationellt och internationellt.
Mediadag Arctic Challenge Exercise. Arkivbild från 2015.
Arctic Challenge Exercise, ACE, ett nordiskt samarbete (Sverige/Finland/Norge) inom ramen för cross border training som möjliggör högkvalitativa och kostnadseffektiva storskalig flygövning som ökar interoperabilitet och insatsförmåga - både nationellt och internationellt.
Medialt intresse för övningen 2015. (Arkivbild) Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Begränsat antal platser med anledning av att busstransport kommer att ske inom basen.

Anmälan/Ackreditering

Svensk media (svenska medborgare): Anmälan skickas till f21-info@mil.se senast 26 maj.

Av anmälan ska framgå

  • Personnummer
  • Fullständigt namn
  • Vilket mediehus du representerar
  • Kopia på press-id
  • Frilansande journalister, bifoga även kopia på uppdrag från ansvarig utgivare eller motsvarande

Media Day - May 30

Media is being invited to participate during a media event Tuesday noon on Luleå-Kallax Airbase May 30th (more specific info will be sent out later on)

We need your notification no later than May 26th to f21-info@mil.se

Please provide the following:

  • Name
  • Passport number
  • Phone number
  • Which media you represent and contact information to your employer

NOTE!

International media (and non-Swedish citizens) that want to visit a Swedish Armed Forces facility also need to fill in a “Request For Visit” document (attached on this website) and send that to SWAF-Diplo@mil.se

This procedure may take some time so be sure to apply as soon as possible.

Questions?

Contact Jesper Sundström,

Head of Public Affairs Officer at Norrbotten Wing.

+4670 656 26 07

f21-info@mil.se

Welcome!