Aurora 23 i Södermanlands län

Nyköping/Skavsta flygplats

28 april – 9 maj. Kring Nyköping sker militära transporter på marken och övningsmoment med lös ammunition. Utökad militär flygverksamhet med bland annat stridsflyg från Skavsta flygplats från 30 april – 9 maj.

Eskilstuna/Nyköping

29 april: Mellersta militärregionen finns på plats i Eskilstuna och Nyköping för att informera allmänheten om Aurora 23, Försvarsmaktens verksamhet samt Hemvärnet.

Oxelösund

27 april – 10 maj: Stridsbåtar kommer vara verksamma utmed hela kuststräckan. Viss koncentration till Oxelösund.