Northern Forest 2021 genomförs 17 maj – 2 juni i norra Finland i området kring Rovajärvi- och Sodankylä och omfattar cirka 6800 deltagare varav omkring 350 svenska soldater och officerare.

Svenska och finska soldater i samverkan under övningen Trident Juncture 2018.
Svenska och finska soldater i samverkan under övningen Trident Juncture 2018.
Svenska och finska soldater i samverkan under övningen Trident Juncture 2018. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Svenska och finska soldater i samverkan under övning Cold Response i Norge.
Svenska och finska soldater i samverkan under övning Cold Response i Norge. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Finska soldater under övning Northern Wind i Sverige 2019.
Finska soldater under övning Northern Wind i Sverige 2019. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Svenska och finska soldater i samverkan under övningen Trident Juncture 2018.
Svenska och finska soldater i samverkan under övningen Trident Juncture 2018. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Finska soldater under övning på Lombens skjutfält i östra Norrbotten.
Finska soldater under övning på Lombens skjutfält i östra Norrbotten.
Svensk och finsk soldat i samverkan under övningen Trident Juncture 2018.
Svensk och finsk soldat i samverkan under övningen Trident Juncture 2018. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Under övning Northern Forest 2021 tränas förband och funktioner på alla ledningsnivåer under både ett skarpskjutningsskede och ett förbandsövningsskede.

Inom ramen för det finsk-svenska försvarssamarbetet, FISE, sker fortsatt utveckling av förmågor inom ledningsområdet, samverkan inom staber, funktioner och värdlandsstöd.

Från Sverige deltar delar av förband samt mindre enheter med personal ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Ledningsregementet, Arméstaben, Försvarsmaktens logistik, Trängregementet och Försvarsmaktens tekniska skola.

 

Fakta

Northern Forest 2021 genomförs 17 maj – 2 juni i Norra Finland i området kring Rovajärvi- och Sodankylä. Övningen omfattar cirka 6800 deltagare varav omkring 350 svenska soldater och officerare.

Från Sverige deltar delar av förband samt mindre enheter med personal ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Ledningsregementet, Arméstaben, Försvarsmaktens logistik, Trängregementet och Försvarsmaktens tekniska skola.

Kontakt: info-i19@mil.se