Pressaktiviteter Aurora 23

Pressbilder

Pressbilder från Aurora 23 kan laddas ner via Försvarsmaktens mediearkiv på Mynewsdesk.

 

Armén

När: 26 april, klockan: klockan 09.00
Var: Axamo flygplats, Jönköping
Verksamhet: Minröjning efter attack mot flygplatsen – stöd av polis och räddningstjänst
Anmälan och mer information: maddelena.lago@mil.se

När: 27 april, klockan 13.00
Var: Kvarn
Verksamhet: Svenska förband övar på mekaniserad strid inför Aurora 23
Anmälan och mer information: joakim.elovsson@mil.se

När: 28 april, klockan 12.00
Var: Skövde garnison, Klagstorp
Verksamhet: Svenska brigaden + US marines samtränar + Svensk divisionschef på plats
Anmälan och mer information: joakim.elovsson@mil.se

När: 2 maj, klockan 10.15
Var: Utanför Växjö
Verksamhet: Livregementets husarer bedriver underrättelseinhämtning med flygande verksamhet
Anmälan och mer information: hanna.ljungberg@mil.se

När: 2 maj, klockan 13.00
Var: Skillingaryd
Verksamhet: 4:e brigaden anfaller med stridsvagnar och stridsfordon över vattendrag
Anmälan och mer information: maddelena.lago@mil.se

När: 3 maj, klockan 13.00
Var: Eksjö
Verksamhet: Totalförsvarsmoment, uppbyggt fältsjukhus och helikoptertransport av skadade
Anmälan och mer information: maddelena.lago@mil.se

 

Marinen

När: 28 april, klockan 09.15
Var: Berga, Haninge garnison
Verksamhet: Möte med svenska och finländska amfibiesoldater på Utö, visning av stridsbåt. Sveriges marinchef deltar. 
Anmälan och mer information: michaela.linge@mil.se

När: 2 maj, klockan 08.30
Var: Oskarshamn
Verksamhet: Svensk och finsk marin och flyg eskorterar in finsk motoriserad bataljon som anländer för att understödja svenska armén.
Anmälan och mer information: michaela.linge@mil.se

När: 3 maj, klockan 12.45 – 17.00
Var: Samling vid vakten för Älvsborgs amfibieregemente
Följ med till sjöss på HMS Carlskrona och se hur marinen jobbar för att säkerställa flödet av varor, enskilt och tillsammans med andra nationer.
Marinchef Ewa Skoog Haslum och chefen för Älvsborgs amfibieregemente Fredrik Herlitz samt utländska officerare deltar.
Anmälan med namn och personnummer skickas till johanna.frejme@mil.se senast 2 maj kl 10.00.
Ta med legitimation samt varma och oömma kläder.

När: 8 maj klockan 11:30 – 16:30
Var: Korsö, Stockholms skärgård
Verksamhet: Avslutande strider där soldater från 5.amfbat övar med enheter från British Royal Marines.
Övningsmomentet kommer besökas av statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson. Mottagare på plats är ÖB Micael Bydén, FM GD Mikael Granholm och Marinchef Ewa Skoog Haslum.
Besöket avslutas med pressträff. Antalet platser är begränsat och vi förbehåller oss rätten att välja ut media.
Anmälan och mer information: michaela.linge@mil.se

 

Flygvapnet

När: 18 april klockan: 10.00
Var: Uppsala garnison
Verksamhet: Avancerad flygning med JAS 39 inför Aurora 23 och flygdagen
Anmälan och mer information: kristoffer.olofsson@mil.se

När: 20 april klockan: Förmiddag, tiden är inte fastställd
Var: Linköping
Verksamhet: Helikopterflottiljens roll under Aurora - Hur märker Linköping av övningen?
Anmälan och mer information: jesper.moldvik@mil.se

När: 20 april klockan: Eftermiddag, tiden är inte fastställd
Var: Norrköping
Verksamhet: Helikopterflottiljen ombaserar till Bråvalla och Kungsängen - Hur märker Norrköping av Aurora?
Anmälan och mer information: jesper.moldvik@mil.se

När: 24 april klockan: tiden är inte fastställd
Var: Uppsala garnison
Verksamhet: Rörligt radio- och radarkompani vid F16 mobiliserar för transport söderut - vad är F 16:s roll under Aurora?
Anmälan och mer information: kristoffer.olofsson@mil.se

När: 30 april klockan: 10.00
Var: Stockholm
Verksamhet: Försvaret av Sverige – Patriotsystemet på plats + chefen operationsledningen
Anmälan (senast 29 april klockan 14.00) och mer information: therese.akerstedt@mil.se

När: 2 maj klockan: Förmiddag, tiden är inte fastställd
Var: Linköping
Verksamhet: Robotattack mot Helikopterflottiljen. Masskademoment och samverkan med civila myndigheter inom ramen för totalförsvaret.
Anmälan och mer information: jesper.moldvik@mil.se

När: 5 maj klockan: tiden är inte fastställd
Var: Såtenäs
Verksamhet: Skaraborgs flygflottilj samverkan med Finland samt besök hos flottiljens värnpliktiga som genomför slutövning på Råda.
Anmälan och mer information: lena.bogren@mil.se

När: 5 maj klockan: tiden är inte fastställd
Var: Skavsta, Nyköping
Verksamhet: Norrbottens flygflottilj har ombaserat med stridsflyg till Nyköping.
Anmälan och mer information: jesper.sundstrom@mil.se

Region

När: 17 april, klockan: tiden är inte fastställd
Var: Östersund
Verksamhet: Tilltransport från Norge.
Anmälan och mer information: johanna.granander@mil.se

När: 18 april, klockan: tiden är inte fastställd
Var: Sveg
Verksamhet: Övergång av vattendrag med stöd av Trafikverket.
Anmälan och mer information: johanna.granander@mil.se

När: 26 april, klockan 10.00
Var: Ystad
Verksamhet: Försvarsmakten i moment med Räddningstjänst.
Anmälan och mer information: jan.bohman@mil.se

När: 29 april, klockan 12.00
Var: Ystad
Verksamhet: Allmänhetens dag.
Anmälan och mer information: jan.bohman@mil.se