För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 den 17 april till 11 maj 2023. Aurora 23 är en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Amerikanska marinkårssoldater vid tåg
Amerikanska marinkårssoldater vid tåg
Amerikanska marinkårssoldater anländer till Skövde inför Aurora 23. Foto: Robin S. Krüger/Försvarsmakten
Vattenfällning i Blekinge skärgård av fallskärmsjägare och materiel från Livregementets husarer, K 3 under det inledande skeendet av Aurora 23. Fällningen genomfördes från en TP 84 Hercules, eskorterad av ett finsk C-295 CASA-plan.

Aurora 23 genomförs från den 17 april till den 15 maj 2023 och är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor deltar i övningen. Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige är delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland det är som mest aktivitet under övningen. 

Ett flertal nationer och myndigheter kommer att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. På så sätt ökar vi den svenska totalförsvarsförmågan. Tillsammans med militära förband från våra partnerländer, bygger vi säkerhet samtidigt som vi ökar den svenska operativa förmågan. Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.
Vattenfällning i Blekinge skärgård av fallskärmsjägare och materiel från Livregementets husarer, K 3 under det inledande skeendet av Aurora 23. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Under Aurora 23 genomfördes ett totalförsvarsmoment i Jönköping, där Försvarsmakten övade tillsammans med bland annat polis och räddningstjänst.
Totalförsvarsmoment i Jönköping, där Försvarsmakten övade tillsammans med bland annat polis och räddningstjänst. Foto: Ellinore Sånge
Militärfordon på väg från Luftvärnsregementet för att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23.
Militärfordon på väg från Luftvärnsregementet för att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. Foto: Jesper Moldvik
Personal ur sjukhuskompaniet upprättar fältsjukhus i Eksjö under övning Aurora 23. Kompaniet tillhör Försvarsmedicincentrum och är uppdelad i en vårdpluton och en kirurgipluton. 

Aurora 23 genomförs från den 17 april till den 15 maj 2023 och är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor deltar i övningen.

Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige är delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland det är som mest aktivitet under övningen.

Ett flertal nationer och myndigheter kommer att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. På så sätt ökar vi den svenska totalförsvarsförmågan.

Tillsammans med militära förband från våra partnerländer, bygger vi säkerhet samtidigt som vi ökar den svenska operativa förmågan.

Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.
Personal ur sjukhuskompaniet upprättar fältsjukhus i Eksjö under övning Aurora 23. Kompaniet tillhör Försvarsmedicincentrum och är uppdelat i en vårdpluton och en kirurgipluton. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Soldater från Södra skånska regementet under mobilisering inför försvarsmaktsövning Aurora 23.
Soldater från Södra skånska regementet under mobilisering inför försvarsmaktsövning Aurora 23. Foto: Felix Sundbäck
Norska hemvärnssoldater på övning vid Kalixfors flygbas i Kiruna under Aurora 23.
Norska hemvärnssoldater på övning vid Kalixfors flygbas i Kiruna under Aurora 23. Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten
stridsbåtar från Nylands brigad kommer till Berga för att delta i Aurora 23.
Stridsbåtar från Nylands brigad I Finland kommer till Berga för att delta i Aurora 23. Foto: Finska Försvarsmakten

Försvarsmaktens uppdrag är ytterst att försvara Sverige och svenska intressen, våra rättigheter och vår demokrati. Ett av de främsta verktygen för att höja, pröva och signalera militär förmåga är övningar. Därför är omfattande och avancerad övningsverksamhet centralt för ett starkare försvar.

Flygplan i luften.
Se filmen om Aurora 23. Foto: Försvarsmakten

Tillsammans med andra försvarar vi Sverige

Ett flertal nationer och myndigheter kommer att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. På så sätt öka vi den svenska totalförsvarsförmågan. Tillsammans med militära förband från våra partnerländer, bygger vi säkerhet samtidigt som vi ökar den svenska operativa förmågan. Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Portugal, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.

En övning som kommer att synas och höras

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 30 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige kommer vara delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas. För att genomföra Aurora 23 kommer övningens deltagare att öva i områden som främst är Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Här övar vi

Flygövningsområde under Aurora 23

Flygövningsområdet är främst i södra och mellersta Sverige och gäller dygnet runt från den 24 april till 11 maj. Datum och platser framgår här.

Flygning med stridsflyg, helikopter, transportflyg och specialflyg sker med start och landning från fler olika baser och civila flygplatser i:

 • Uppsala
 • Såtenäs
 • Malmen
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Kalmar
 • Visby
 • Trollhättan
 • Råda
 • Hagshult
 • Ronneby

Dessutom sker flygtransporter från andra baser och flygplatser och flygningar med helikoptrar i samband med arméns och marinens övningsmoment. Uniformerad personal och markfordon kommer vara i rörelse utanför baserna och flygplatserna

Flygövningsområde under Aurora23
Flygövningsområde under Aurora 23. Flygrörelser sker även i andra delar i Sverige, exempelvis vid incidentberedskap. Foto: Försvarsmakten